dinsdag 11 juli 2017

Een geschrapt stukje scenario


Door één moment van onoplettendheid ben ik het vorige stukje, over het wonderverhaal van abt Pedro kwijtgeraakt. Helaas. Natuurlijk kan ik proberen de tekst de reconstrueren. Ik schreef het immer net twee dagen geleden. Maar ik kan ook verder gaan. En dat doe ik.

Enkele jaren geleden heb ik het verhaal van abt Pedro verwerkt in mijn scenario. In het kruisvaarderskamp vertelt bouwmeester Hendrik aan Olivier van Keulen, wat hij allemaal heeft meegemaakt tijdens zijn reis. Uiteindelijk heeft de scène met de abt de definitieve versie van het scenario niet gehaald. Daarom publiceer ik het stuk hier, bij wijze van spreken als palimpsest van het oorspronkelijke wonderverhaal:

Een groep van de voornaamste pelgrims is te gast in de uithof. Ook Hendrik is er bij. Ze zitten in een sobere ruimte, op houten banken aan een houten tafel op schragen. Olielampen zorgen voor  stemmig licht. Er staan bekers en een kruik op tafel. De abt vervolgt zijn verhaal:

Pedro:     -Laat mij u dit wonderlijke verhaal vertellen:

Terwijl de abt praat, toont het vertelde zich in de achtergrond als op een wandtapijt. (Geleerde en zoon die tegen hun vorst getuigen.):

Pedro:     -Een geleerde van de koning van Marokko had zich met

               zijn zoon bekeerd tot ons geloof.

               En zij voorspelden de koning het einde van zijn rijk..

De toehoorders luisteren aandachtig. Abt Pedro vertelt buiten beeld verder. (De zoon sterft, doorboord als een stekelvarken.):

Pedro vo: -De koning doodde eerst de vader.
               Een dag later stierf de zoon, doorboord met duizend
               speren..

Abt Pedro recht in het gezicht, terwijl hij vol enthousiasme verder gaat:

Pedro:     -En toen gebeurde het wonder..!

De toehoorders luisteren met open mond. (Gods hand weerhoudt vanuit de hemel de soldaten die zich van het lichaam willen ontdoen):

Pedro vo: -Ze wilden het lichaam op een ongewijde plaats
               begraven.
               Maar God greep in en de soldaten konden de martelaar
               onmogelijk verplaatsen!

Iemand:   -Ongelofelijk!

Het gezelschap zit met zijn allen aan tafel. De abt leunt achterover en besluit zijn verhaal. De pelgrims reageren enthousiast. (Blije christenen en verschrikte moslims in ‘fantasie Marrakesh’ met kerken en moskeeën)

Pedro:     -Nu belijden de christenen in Marrakesh vrijmoedig
               hun geloof!
               Zij bouwen kerken en dragen missen op in het
               openbaar!

Iemand:   -De Heer toont zijn macht aan de ongelovigen!

De uithof van buiten gezien, in de stille nacht. In de achtergrond ligt de baai met de koggen:

Stem 1:   -Halleluja!

Stem 2:   -Amen!

Terug in het kruisvaarderskamp. Hendrik en Olivier lopen verder:

Hendrik:  -Dit verhaal bemoedigde ons enorm!
               Vol vreugde vervolgden we onze reis naar Lissabon..

 (Een palimpsest: een nieuwe tekst op eerder gebruikt perkament)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten